Žádost o poskytovanou službu

V případě zájmu žadatele o námi poskytovanou službu vytiskněte a vytiskněte a vyplňte prosím  formulář  žádosti o přechodný pobyt  a kontaktujte v pracovních dnech 7 - 15 hod. sociální pracovnici (viz kontakty). Žádost je možné vyzvednout u sociální pracovnice. V případě potřeby Vám s vyplněním formuláře pomůže. Poskytování služby je zahájeno na základě schválené smlouvy, která nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.


 Sociální pracovnice:

Bc. Pavlína Richterová DiS.

DPS Pod Lipami 19, 
741 01 Nový Jičín

Tel. 556 778 300
mobil: +420 731 532 932

e-mail: pavlina.richterova@novyjicin.cz

pohodaos

Kontaktní hodiny: Po – Pá 7:00 - 15:00 


Postup při zavádění sociální služby

Služby poskytujeme pouze osobám, které jsou uvedeny v cílové skupině. V případě, že kapacita pro poskytování služeb je naplněna, je žadatel zařazen do pořadníku, popř. mu nabídneme další organizaci, která tyto služby poskytuje.

Žadatele na základě vyplněné Žádosti o poskytování sociální služby navštíví příslušná sociální pracovnice (sociální pracovník) v jeho bytě nebo tam, kde se v daném období nachází – např. u rodiny za účelem provedení sociálního šetření. Prokáže se služebním průkazem. Informuje ho o našich službách, zjišťuje jeho požadavky, potřeby i přání. Žadatel si může k jednání přizvat rodinného příslušníka nebo jinou osobu.


Doklady potřebné pro zavedení sociální služby:

  • Občanský průkaz

Podrobné informace o postupu zavádění pečovatelské služby Vám podá sociální pracovnice.


01.05.2023
Ceník
413.48 KB / pdf