Informace o službě

Dovoz obědů je jedním z úkonů pečovatelské služby. Pečovatelská služba je terénní služba, poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodů věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, a rodinám s dětmi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Samostatný dovoz obědů pečovatelská služba nezajišťuje. Pokud nepatříte do vyjmenované skupiny, můžete využít nabídky těchto dovavatelů: https://www.menicka.cz/novy-jicin.html?filtr=rozvoz

Jak probíhá dovoz nebo donáška jídla

Oběd je dovezen (donesen) v termojídlonosiči a předán uživateli u dveří bytu. Při předávání oběda je zároveň uživatelem předán umytý termojídlonosič z minulého dne.

Uživatel, který z důvodu omezené pohyblivosti není schopen převzít oběd u dveří bytu, může poskytnout pracovníkům klíče od bytu (domu). V tomto případě probíhá předání tak, že pracovník zazvoní, aby uživatel věděl, že bude vcházet do bytu, nazuje si návleky, vstoupí do bytu, vejde do pokoje uživatele, aby se ujistil, že je uživatel v pořádku, poté oběd položí na určené místo, přebere si prázdný termojídlonosič a odchází.


Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

V případě, že uživatel není schopen si sám nachystat připravené jídlo, pomůže mu pracovník s naservírováním na talíř, dbá na úpravu jídla. Dle přání uživatele jídlo ohřeje nebo ochladí. Je-li klient schopen najíst se sám, podporuje ho pracovník v jeho maximální snaze. Jestliže klient není schopen se sám najíst, přizpůsobí pracovník sousta i nápoj s ohledem na schopnost polykání uživatele (jídlo nakrájí na menší kousky, příp. rozmixuje) a takto připravenou stravu a nápoj mu podává. Dbá na dostatečný přísun tekutin.


Pokud Vás naše nabídka zaujala, naleznete informace o zavedení sociální služby zde.

Materiály ke stažení