Informace o službě

Jak probíhá dovoz nebo donáška jídla

Oběd je dovezen (donesen) v termojídlonosiči a předán uživateli u dveří bytu. Při předávání oběda je zároveň uživatelem předán umytý termojídlonosič z minulého dne.

Uživatel, který není schopen převzít oběd u dveří bytu, může poskytnout pracovníkům klíče od bytu (domu). V tomto případě probíhá předání tak, že si pracovník nazuje návleky, vstoupí do bytu, oběd položí na určené místo, přebere si prázdný termojídlonosič a odchází.


Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

V případě, že uživatel není schopen si sám nachystat připravené jídlo, pomůže mu pracovník s naservírováním na talíř, dbá na úpravu jídla. Dle přání uživatele jídlo ohřeje nebo ochladí. Je-li klient schopen najíst se sám, podporuje ho pracovník v jeho maximální snaze. Jestliže klient není schopen se sám najíst, přizpůsobí pracovník sousta i nápoj s ohledem na schopnost polykání uživatele (jídlo nakrájí na menší kousky, příp. rozmixuje) a takto připravenou stravu a nápoj mu podává. Dbá na dostatečný přísun tekutin.


 

Materiály ke stažení