Cíle a cílová skupina

Cílem

poskytované služby je, aby občané mohli žít co nejdéle běžným a důstojných životem, udržovat kontakty s okolím a rodinou, účastnit se na aktivitách volného času, starat se o sebe a svou domácnost.


Cílovou skupinou jsou

Senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením. Služba je určena pro osoby, které mají bydliště na území města Nový Jičín.