Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou:

senioři /od 60 let/, kteří mají bydliště na území města Nového Jičína. V případě volné kapacity může být přijata i osoba s trvalým pobytem mimo Nový Jičín.


 Služba se neposkytuje

  • novým zájemcům v případě plné kapacity zařízení
  • osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje hospitalizaci,
  • osobám, které vyžadují přímou odbornou lékařskou péči,
  • osobám těžce imobilním, upoutaným na lůžko