Aktuality

Archiv novinek

Důležité odkazy


GDPR
facebook /ProSenior
Malé písmo Střední písmo Velké písmo

Významná výročí

06.06.2023

Na letošní rok připadla významná výročí všech sociálních služeb, které jsou poskytovány městem Nový Jičín. Nejdelší tradici má pečovatelská služba. Ta byla městem převzata z Okresního ústavu sociálních služeb před třiceti lety, slaví tedy výročí perlové svatby.

Za 30 let prošlo službou poměrně hodně zaměstnanců i klientů, měnil se typický klient i typický pracovník, služba se významně modernizovala, rozšiřovala svůj okruh. Na začátku byla poskytována pouze v domech s pečovatelskou službou, které byly postupem času a změnou zákonů transformovány na běžné nájemní bydlení a služba vyrazila do ulic Nového Jičína a jeho místních částí. Dříve chodily pracovnice pěšky, později přesedlaly na kola a dokonce babetu, dnes by se již bez osobních automobilů neobešly. Změna je patrná také na nárocích na pracovníky služeb. Musí být aktivními řidičkami, absolvovat kurz pracovníka v sociálních službách a každý rok projít školením v rozsahu 24 hodin. Kolektiv všech služeb je stabilní, klienti se nemusejí obávat časté změny lidí, kteří jim do domácnosti docházejí.

Transformací prošla i cílová skupina klientů denního stacionáře, který pod hlavičkou města funguje již 21 let. Uživatel dnes vyžaduje především smysluplné trávení volného času, nácvik chůze s kompenzační pomůckou a trénování paměti či jemné motoriky. Na pracovnice jsou kladeny mnohem vyšší nároky než v minulosti, musí aktivně rozvíjet své znalosti nejen o aktivizaci, ale především o psychologii a psychiatrii, aby rozuměly projevům typickým pro to které postižení.

A nakonec benjamínek služeb, odlehčovací služba Pohoda. I ta prošla za svou poměrně krátkou historii zásadními změnami. Rozšířením kapacity, postupným zhoršováním stavu klientů, ať už se jedná o fyzický stav, kdy větší část je prakticky odkázána na pobyt na lůžku a potřebuje vysokou míru podpory, nebo na psychické problémy, kdy pozorujeme velký nárůst demencí různého původu.


 Zpět