Aktuality

Archiv novinek

Důležité odkazy


GDPR
facebook /ProSenior
Malé písmo Střední písmo Velké písmo

Denní stacionář Domovinka nabízí volné místo pro zájemce o péči.

07.10.2021

Denní stacionář pro seniory je sociální služba, která svým klientům nabízí bohatý program i odbornou péči. Pozornost zaměstnanci zaměřují na fyzické, psychické a sociální  potřeby každého člověka a zároveň podporují jeho přirozené rodinné zázemí. Aktivity v příjemném prostředí přispívají k intenzivnějšímu prožívání života i v období zásadního úbytku sil.

Stacionář nabízí např. dopravu uživatelů na místo a zpět domů, vzdělávací a aktivizační programy, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické působení. Mezi pravidelné aktivity patří  trénování paměti, kondiční cvičení, pracovní činnosti, mezigenerační setkávání a společenské aktivity.


 Zpět