Aktuality

Archiv novinek

Důležité odkazy


GDPR
facebook /ProSenior
Malé písmo Střední písmo Velké písmo

Návštěvy na odlehčovací službě.

09.12.2020

Usnesení vlády ČR č. 998 –

S účinností ode dne 9. října do 25. října zakazuje u všech poskytovatelů sociálních služeb v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové formě (podle § 49, § 50 a § 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) návštěvy uživatelů.

Toto nařízení se nově nevztahuje na 

  • osoby, které se před zahájením návštěvy se podrobí POC testu,a to snegativním výsledkem,
  • osoby, které absolvovaly nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad,
  • na osoby, které v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělaly onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad.

Přesný popis podmínek návštěvy naleznete zde.

Pro aktuální informace sledujte webové stránky www.novyjicin.czwww.psnj.cz a tyto Facebookové stránky.


 Zpět