Aktuality

Archiv novinek

Důležité odkazy


GDPR
facebook /ProSenior

Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou:

senioři, osoby s tělesným postižením, osoby se sluchovým postižením, osoby se zdravotním postižením, osoby se zrakovým postižením, rodiny s více dětmi, kteří mají bydliště na území města Nový Jičín a místních částí.

Věková struktura cílové skupiny:

  • u dětí - do 4 let věku,
  • u zdravotně postižených – od 19 let
  • u seniorů – od 65 let