Informace o službě

Rozsah poskytované služby

poskytují se základní činnosti dle § 12 vyhl. 505/2006 Sb.

  • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
  • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
  • poskytnutí stravy
  • výchovné vzdělávací a aktivizační činnosti,
  • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
  • sociálně terapeutické činnosti
  • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Podívejte se také na článek a video: V Novém Jičíně zrekonstruovali Domovinku (otevře se v novém okně).


Provozní doba

pracovní dny od 7:00 – 16:00 hodin.


Den na zkoušku

Abychom předešli obavám budoucích klientů a pečujících osob, nabízíme zájemcům den na zkoušku. V tento den si po dohodě se sociální pracovnicí lze vyzkoušet program Domovinky osobně, sám nebo v doprovodu pečující (jiné blízké) osoby. Tento den je pobyt ve stacináři zdarma!

Tuto nabídku může každý zájemce využít pouze jednou.